Jakob Sørensen

Partner

Med afsæt i 15 års erfaring som leder og konsulent i erhvervsliv og civilsamfund, hjælper jeg organisationer med ledelsesrådgivning, projektudvikling og projektledelse.

Jeg fik mit første lederjob i en politisk organisation som 23-årig og har siden været omkring en række forskellige lederstillinger, som både faglig leder, mellemleder og sekretariatschef. Jeg ved, hvordan det er at navigere i krydspresset mellem bestyrelse og medarbejdere, når de store visioner skal realiseres og svære beslutninger træffes. 

Jeg kan hjælpe jer med ledelsesrådgivning, strategi og hjælp til projektledelse. Det kan være som fast tilknyttet rådgiver, facilitator, eventpartner eller som gennemgående projektledere.

Kasper Sand Kjær

Partner

I mere end 15 år har jeg bevæget mig i den politiske arena. Som folketingspolitiker, som bestyrelsesformand eller repræsentant for civilsamfundsorganisationer og som konsulent. Jeg har siddet på begge sider af bordet, når en sag skal løftes over for beslutningstagere og ved, hvad der kræves for at sætte en dagsorden, der er vedholdende og kan skabe forandring.

Som bestyrelsesformand har jeg stået i spidsen for at skabe grundlæggende forandringer af organisationer, der satte os bedre i stand til at nå vores mål. Som konsulent har jeg erfaring med projektledelse, undervisning og events.

Jeg tilbyder rådgivning om interessevaretagelse, ledelse, pressehåndtering og organisationsudvikling. Det kan være i rollen som fast tilknyttet rådgiver, gennemgående projektleder eller facilitator. Ligesom jeg kan bistå med at udvikle, afvikle og styre jer sikkert gennem events og konferencer.