Vi kan hjælpe jer med

Organisationsudvikling

Projektledelse

Forandringsprocesser

Facilitering og events

Interessevaretagelse

Policyudvikling

Organisationsudvikling

De fleste organisationer kæmper med at frigive tid til udvikling fra den daglige drift. Men det er udviklingsprocesserne og projekterne, der giver en organisation ny ilt. 

Vi kan hjælpe med at forløse den gode idé eller det gode projekt, som bliver ved med at stå på idé-tavlen, men stadig venter på at blive eksekveret. Det kan være som rådgiver på interne eller eksterne processer, et analytisk blik på jeres organisation eller som egentlig projektleder.

Projektledelse

Succesfulde projekter kræver ofte forståelse for tværfaglighed og erfaring med inddragelse af eksterne partnere og interessenter. Flere og flere organisationer bruger eksterne projektledere som et supplement til deres interne kompetenceportefølje, når opgaven kræver det. Vores værktøjskasse kombinerer klassiske projektlederkompetencer med viden og erfaring inden for relations- og interessenthåndtering. Vi kan hjælpe både som rådgivere for jeres egne projektledere og projektgrupper eller som gennemgående projektledere.

Forandringsprocesser

At forandre en organisation er svært. Forandringer kan skabe usikkerhed og uklarhed. Det kræver hårde prioriteringer – noget skal skæres væk og noget nyt skal opstå. Vi har prøvet det før. Selvom vejen derhen kan være hård, er det med den rigtige proces en stærkere og mere handlekraftig organisation, der er bedre i stand til at nå sine mål, som venter i den anden ende.

Vi bistår både med rådgivning, analyse og/eller facilitering af processen der skal flytte jeres organisation.

Facilitering og events

I en støjende verden er det afgørende, at organisationer formår at udvikle events, der får opmærksomhed hos interessenter og engagerer baglandet. Vi hjælper med at udvikle og afholde events, som giver jer det output, I ønsker. Vi kan bistå i hele processen med alt fra planlægning, den praktiske afvikling, facilitering af debatter og processer og efterfølgende evaluering.

Vi er begge erfarne moderatorer og ved, hvordan man afvikler en debat, som er interessant for dem, der lytter, eller skaber en god proces, der bringer holdninger, viden og ideer i spil fra deltagerne.

Interessevaretagelse

Vi kender den politiske verden fra begge sider af bordet og ved, hvor svært det kan være at få løftet interesser eller idéer ind i det politiske maskinrum – hvad enten det er i Bruxelles, på Christiansborg, rådhuset eller regionsgården. 

Vi kan hjælpe jer med at varetage konkrete sager over for beslutningstagere og offentligheden, eller bistå jer i processen med at blive en varig stemme og interessent indenfor jeres område. Ligesom vi kan bistå i allianceopbygning og skabelsen af nye initiativer mellem forskellige organisationer og interessenter.

Policyudvikling 

Samfundets udfordringer bliver stadig større og kalder på nye løsninger og svar. 

Vi kan bistå i processen med at udvikle innovativ og ny politik, der tager udgangspunkt i jeres værdier og udfordringer. Ligesom vi kan hjælpe i processen fra analyse af et politisk problemfelt til udvikling af egentlige policy-papers og konkrete forslag.